fbpx

Tremol FP15

Tehničke specifikacije

Fiskalna memorija – 2000 fiskalnih dnevnih izvještaja
Displej za kupca – vanjski displej (2×16 znakova)
Kontrolna ploča – 1 tipka + 2 LEDs za autonomni način rada
Printer – FUJITSU FP510 printer mehanizam sa automatskim rezačom papira 8
točki/mm
Brzina printera – do 230 mm/sec
Papir – termalni papir 80 mm ; max prečnik 80mm
Znakova po redu – 48 znakova
RTC, kalendar – min 90 dana bez napajanja
Baza artikala – do 65000 preko uređaja, neograničeno preko POS softvera
2 RS232 serijska porta – za računalo i vanjski displej
USB Virtualni Com port – za računalo
ETHERNET port – za komunikaciju sa serverom Porezne Uprave, za komunikaciju sa računalom
GSM/GPRS Modul – za komunikaciju sa serverom Porezne Uprave
Interna SD kartica – elektronički žurnal sa minimalno 16 GB memorije za pohranu do 999999 računa
Vanjska SD kartica  – za pohranu podataka sa uređaja
Sučelje za ladicu za novac – 24V
Napajanje – AC 100-240V ~ 50/60Hz 1.6A DC 24V – 2.5A
Dimenzije – 128 x 207 x 145 mm
Težina – 1,880 kg