fbpx

Datecs DP25 MX

Tehničke specifikacije

Jednostavna fiskalna kasa za korištenje koja je certificirana prema novim izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji. Koristi jednu termo rolnu 57 mm. Jednostavno umetanje papira. GPRS integriran, sa automatskim slanjem podataka na server porezne uprave. Vanjski displej za kupca. Pogodna za sve vrste djelatnosti (ugostiteljstvo, uslužne djelatnosti, trgovine itd.). Predviđena za ručni ispis računa, a po potrebi može se povezati sa računarom i preuzeti ulogu printera.